Tagalog Poems

 

Find all kinds of Tagalog poems on this page. We will continue to add Tagalog love poems, short Tagalog poems, and other Tagalog (Filipino) poems about life, family, and friendship. We will also include their English to Tagalog translations.

Mahal kong Diwata

Ikaw ang babaeng laging nakikita
Ng aking mga mata kahit hindi ika’y kasama
Sa puso’t diwa, ikaw ang diwata
Nagniningning sa bawat oras lalo na kapag maulap

Ikaw ang nagbibigay ng liwanag at ng inspirasyon
Na kaya kong abutin ang lahat, pati ang aking mga pangarap
Ikaw ang naggagabay sa mga madidilim na araw

Nagpapalakas ng aking loob
Nagpapangiti sa aking labi
Nagpapasaya sa aking puso

Ikaw ang pinapasalamat ko ng buong-buo
Ang tunay kong pag-ibig
Ikaw na mahal na mahal ko

English to Tagalog Translation

Mahal kong Diwata

Ikaw ang babaeng laging nakikita
Ng aking mga mata kahit hindi ika’y kasama
Sa puso’t diwa, ikaw ang diwata
Nagniningning sa bawat oras lalo na kapag maulap

Ikaw ang nagbibigay ng liwanag at ng inspirasyon
Na kaya kong abutin ang lahat, pati ang aking mga pangarap
Ikaw ang naggagabay sa mga madidilim na araw

Nagpapalakas ng aking loob
Nagpapangiti sa aking labi
Nagpapasaya sa aking puso

Ikaw ang pinapasalamat ko ng buong-buo
Ang tunay kong pag-ibig
Ikaw na mahal na mahal ko

My Beloved Enchantress

You are the woman I always see
By my eyes even when we’re not together
In my heart and mind, you are a celestial being
Shining all the time, especially when there are clouds

You give me light and inspiration
To reach for everything, even for my aspirations
You guide me during the dark days

Giving me courage
Putting a smile on my lips
Giving my heart happiness

You are the one I am utterly thankful for
My true love
You who I love so dearly

Mas higit pa sa Panaginip

Napakarami ng lalaki sa mundo
Pero ikaw lang ang nagparamdam ng kakaiba sa damdamin ko
Ikaw ang nagpatunay na puwede palang maging ganito

Hindi lang pala pangarap ang napakatamis na saya
Na magdudulot ng napakaraming ngiti sa aking labi
Minsan pala ang totoong buhay ay mas mahiwaga at makulay pa sa panaginip

Kaya ikaw ang pinagpapasalamat ng pusong to
Sa mga yakap na nagpaparamdam ng lubos mong pagmamahal
Sa kabutihan at panguunawa na walang katapat

Pinagdiriwang ko ang ating pagmamahalan at pinagdadasal
Na sana ito’y pang habambuhay, at lubus-lubusan

English to Tagalog Translation

Mas higit pa sa Panaginip

Napakarami ng lalaki sa mundo
Pero ikaw lang ang nagparamdam ng kakaiba sa damdamin ko
Ikaw ang nagpatunay na puwede palang maging ganito

Hindi lang pala pangarap ang napakatamis na saya
Na magdudulot ng napakaraming ngiti sa aking labi
Minsan pala ang totoong buhay ay mas mahiwaga at makulay pa sa panaginip

Kaya ikaw ang pinagpapasalamat ng pusong to
Sa mga yakap na nagpaparamdam ng lubos mong pagmamahal
Sa kabutihan at panguunawa na walang katapat

Pinagdiriwang ko ang ating pagmamahalan at pinagdadasal
Na sana ito’y pang habambuhay, at lubus-lubusan

Greater than a Dream

So many men in the world
But only you have made me feel this way
You’ve made me realize that it’s possible for life to be like this

That sweet happiness is not only a dream
That will put countless smiles to my lips
That at times, real life is more magical and colorful than a dream

Which is why you’re the one my heart is grateful for
For your embrace that makes me feel your abounding love
For your kindness and understanding that has no match

I celebrate our love and I pray
That it continues to flourish and lasts forever

Receive the top 100 most commonly used Filipino words for FREE!

Welcome to the Learning Filipino Family! Check your inbox in a few minutes to receive your FREE document.

Learning Filipino will send you the list shortly :) Enjoy!

Pin It on Pinterest

Share This